Dränering av källare i Gävle

Att göra en dränering av källare eller husgrund kan vara ett stort och nödvändigt projekt för att rätta till eller undvika fuktproblem i källare eller hus. Här kommer vi att gå igenom vad det innebär att dränera och vilka vanliga metoder som finns.


Vad är en dränering?

Med dränering menas att du gräver diken för att leda bort vatten från ställen du inte vill ha vatten på. Det är således oönskat ytvatten eller grundvatten som ska ledas bort så att marken blir torrare. Hus- och källargrunder som står i jord kan bli fuktskadade om marken innehåller för mycket vatten - och det kan leda till dålig lukt, mögel och röta. Att se till att avvattna marken är billigare än att behöva reparera grunden eller huset, så se till att din källare håller rätt fuktighet. En vanlig kall källare med betongväggar kan ha en luftfuktighet på upp till 60 % utan att det blir farligt, men om det närmar sig eller överstiger 75 % är det dags att tänka om.


Hur går en dränering av källare till i Gävle?

En dränering av källare i Gävleborg går till genom att dräneringsfirman gräver och blottlägger källarväggarna utifrån. Jorden runt huset grävs bort och det blir ett dike som är djupare än husets grundsula. När husets grund är framtagen repareras sprickor och hål om det finns några och ett fuktskydd läggs längs med väggarna. Det är viktigt att inte stänga in fukten i källarväggen då materialet som används måste kunna leda bort vatten.

Vid dränering av källare i Gävle kan du först lägga ett tätmembran mot själva muren, följt av diffusionsöppna skivor som isolerar och dränerar. Utanpå skivorna läggs sedan en fiberduk för att förhindra att finkornig jord och sand täpper till och högst ovanpå skivorna placeras en topplist för att förhindra att vatten tränger ner det ovanifrån.


Nu ska dräneringsrör läggas i diket. Dessa rör har små hål i sig så att vattnet från marken kan rinna in och ledas bort från husets grund. För att det ska gå att rengöra dessa rör i framtiden bör också spolbrunnar monteras. Vattnet som samlas upp i rören behöver någonstans att ta vägen, därför anläggs en stenkista en bit bort och vattnet leds dit. Stenkistan är en grop med sten i botten och jord över.

Nästa steg i processen kan vara att ta hand om dagvattnet, alltså smält- och regnvatten som kommer från stuprören. Stuprören kan förlängas och ledas ner i marken så att dräneringen tar hand om det och leder även dagvattnet till stenkistan.


När detta är klart är det dags att gräva igen dikena och snygga upp på tomten.

Innan du anlitar dräneringsföretag i Gävle

Det absolut viktigaste för dig att ta reda på innan du anlitar en firma för att dränera är om de innehar F-skattsedel. Ta också reda på vilka metoder och vilket material de använder och läs in dig på det. Vissa material fungerar bättre för vissa typer av hus.

Fråga allt du kan komma på, och se till att ni är överens om hur mycket och hur djupt det ska grävas. Ta även reda på om firman hjälper till att återställa tomten och schakta bort eventuella jordhögar om det finns några sådana efter utfört arbete. Påbörja ingenting innan bägge parter är helt överens och har skrivit under avtalet.


Få kostnadsfri fuktkontroll av din källare

Vi på Gårdsmark erbjuder alltid kostnadsfri fuktkontroll, följt av offert direkt på plats. Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så kommer en av våra skickliga yrkesmän att kontakta dig.