Hur fungerar enskilt avlopp i Gävle?

När du behöver installera ett enskilt avlopp i Gävle är det en hel del saker som du bör känna till så att du kan ansöka om tillstånd från kommunen. Om du anlitar ett professionellt markföretag som Gårdsmark kan du få all den hjälp du behöver för installationen av ditt enskilda avlopp.

Det finns många fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppet vilket oftast beror på att det saknas kommunalt avlopp framdraget till området. För att dessa fastigheter ska kunna hantera sitt avloppsvatten så krävs det att dessa har installerat ett enskilt avlopp. Om man inte har tillgång till kommunalt avlopp får man själv bekosta installationen av ett enskilt avlopp i Gävle. Du är välkommen att kontakta oss på Gårdsmark för information om hur vi kan hjälpa dig med ditt enskilda avlopp.

 

Vad är ett enskilt avlopp?

Ett enskilt avlopp är ett avloppssystem som hanterar den egna fastighetens avloppsvatten. Den installeras på tomten och består av flera delar som bland annat slamavskiljare och reningsverk. Genom avloppsrör ansluts det enskilda avloppet till fastighetens rör och tar hand om allt avloppsvatten som fastigheten genererar, från såväl kök och tvättstuga som toalett. Det enskilda avloppet renar avloppsvattnet så att inte miljöfarliga ämnen hamnar ute i naturen och förorenar grundvattnet.

 

Vad är skillnaden mot ett vanligt avlopp?

Skillnaden mellan ett enskilt avlopp i Gävle och ett vanligt kommunalt avlopp är att man själv ansvarar för sitt avlopp vilket innebär att alla kostnader man har i inköp, underhåll och drift betalar man själv. Man är även som fastighetsägare ansvarig för att det enskilda avloppet uppfyller alla regler och miljökrav som är utställda av kommunen.

 

Finns det fördelar med enskilt avlopp i Gävle?

Vissa enskilda avlopp har så pass bra rening att miljöfarliga utsläpp är mindre än i ett kommunalt avlopp.

Om det finns jordbruksmark i närheten kan det renade avloppet tillföra marken näringsämnen.

Ett enskilt avlopp hanterar endast avloppsvatten och inte dagvatten vilket innebär en minskad risk för kontaminering av avloppsvattnet.

 

Vilka regler gäller för enskilt avlopp i Gävle?

Det är alltid du som fastighetsägare som är ansvarig för att det enskilda avloppet är rätt dimensionerat för fastigheten och att de uppfyller kommunens alla krav. Det innebär att om det ditt avlopp släpper ut miljöfarliga ämnen, är fel dimensionerat eller om det stör grannarna kan du som fastighetsägare tvingas att betala böter. För mer information om vilka regler och miljökrav som gäller för ditt avlopp kan du kontakta din kommun.

 

Anlita oss för ditt enskilda avlopp

När du ska installera ett enskilt avlopp eller utföra dränering i Gävle kan du vända dig till oss på Gårdsmark som är experter på marktjänster. Våra utbildade och kunniga medarbetare kan hjälpa dig genom hela processen, från projektering och val av enskilt avlopp i Gävle till installation av ditt avlopp. Du kan boka ett kostnadsfritt hembesök där vi kan inspektera dina förutsättningar att installera enskilt avlopp. 

Få kostnadsfri fuktkontroll av din källare

Vi på Gårdsmark erbjuder alltid kostnadsfri fuktkontroll, följt av offert direkt på plats. Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så kommer en av våra skickliga yrkesmän att kontakta dig.