Hur fungerar en dränering i Gävle?

Att dränera huset är en bra investering för att förhindra fuktskador. Genom att gräva ner dräneringsrör som leder bort vattnet från husgrunden och samtidigt tilläggsisolera källarväggarna kan du förhindra många problem och spara pengar. Detta markarbete ger dessutom rätt till rotavdrag, som innebär att du får dra av upp till 50 000 kr per person och år på själva arbetskostnaden av arbetet.


Att tänka på innan du dränerar i Gävle

Det finns saker du bör tänka på innan du utför en dränering, det är att det kan ingå lite olika tjänster, så försäkra dig om att du vet vad som ingår. Var också uppmärksam på om det ingår återställande av tomten efter allt grävande. Firman du anlitar ska ha tillräckligt med kunskap om schaktdjup, isolering och lutning på dräneringsrören. Läs på innan och ställ frågor redan under första samtalet. Det kan även vara bra att kolla upp referenser så att du får veta om andra rekommenderar det aktuella företaget.


En bra sak att ta reda på kan vara om det verkligen behövs en dränering. Hur längesedan gjordes den förra och har huset fuktproblem för tillfället? Planera upp det hela, se till att du har både tid och budget och ligg i framkant. En bra tidsplanering ger även företaget du anlitar tid att planera och göra ett bra jobb.


Hur går en dränering i Gävle till?

Först sker en inspektion av huset och en bedömning görs huruvida det behövs dräneras eller inte. Efter det grävs ett dike runt huset. Det är bra om det grävs en eller två sidor åt gången för att undvika sättningar i husgrunden och att husets stabilitet riskeras. Diket är cirka en meter brett och bör vara minst en decimeter djupare än husets lägsta punkt.


Finns det redan en gammal dränering som ligger i marken tas den bort, snabbt och enkelt. När diket är grävt och har fått en hyfsad lutning läggs en markduk på botten och därefter läggs dräneringsrören.


Ska väggarna fuktisoleras är det nästa steg i arbetet. Det vanligaste att använda är isodrän med cellplast, pordrän och platonmattor, men vilket som passar bäst beror på husets förutsättningar.


Sedan är det dags att fylla igen diket med grus längst ner mot röret. Bäst resultat blir det om det är grus hela vägen upp, men det går även att lägga tillbaka det uppgrävda materialet. Arbetet med att gräva dike, lägga duk och rör, isolera väggarna och gräva igen upprepas tills aktuella sidorna är klara.


Återställning av tomten och stuprör vid en dränering 

Efter dräneringen kan tomten se lite tråkig ut och behöva återställas. Redan innan arbetet påbörjas är det viktigt att veta vem som återställer tomten och vem som har ansvaret för markarbeten och schakt av överblivna jordmassor.

Det kan även vara bra att se över husets hängrännor och stuprör. Detta för att ta hand om dagvattnet från taket på ett bättre sätt och se till att det hamnar i dräneringen istället för på platser där det kan orsaka skada. En dränering håller generellt i 30 år innan det är dags att se över den igen. En bra dränering skyddar ditt hus och ger en friskare innemiljö.

Få kostnadsfri fuktkontroll av din källare

Vi på Gårdsmark erbjuder alltid kostnadsfri fuktkontroll, följt av offert direkt på plats. Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så kommer en av våra skickliga yrkesmän att kontakta dig.