Markarbeten i Gävleborg

Den här texten kommer att handla om vad du ska tänka på om du vill ha markarbeten eller dränering utförd i Gävle och Gävleborg. Kan du använda ROT-avdraget och hur undviker du fuktskador?

Så här utförs en dränering i Gävleborg

En dränering går till så här: Först grävs marken upp runt huset. Det grävs som en vallgrav ända ner till husets bottenplatta så hela husgrunden och källarväggarna blottas. Det läggs grovt grus längst ner och sedan läggs dräneringsrör. Vid gavlarna görs spolbrunnar för att det ska gå att renspola systemet i framtiden. Husets/källarens väggar kan behöva förses med en tätande duk och isolerande skivor, men det är viktigt att det är rätt material som kan andas, annars stängs den befintliga fukten in i huset och orsakar problem. Det ska grävas en stenkista eller ledas till dagvattenbrunnen, dit dräneringsrören leds så vattnet kan ledas bort från huset. Den så kallade vallgraven grävs igen och det är bra om du använder ett material som inte samlar på sig onödig fukt. Grus är bra eftersom vattnet rinner igenom och hamnar i dräneringsrören. Att tänka på är också att husets hängrännor och stuprör kan ses över och anpassas. Stuprören kan förlängas och ledas ner till dräneringen för att dagvattnet inte ska hamna fel och ge upphov till vattenskador. Ett annat alternativ är att förlänga dem i vinkel längre ut på gräsmattan så att vattnet rinner ner en bit ifrån huset istället.


Gäller ROT-avdraget vid markarbeten?

Markarbeten i Gävleborg ger generellt inte rätt till ROT-avdrag om det nu inte gäller större arbeten som dräneringar. Att återställa tomten efter allt grävande ger rätt till ROT-avdrag. Det som gäller är att du får dra av för själva arbetskostnaden (inte materialet eller maskinerna) med upp till 50 000 kr per person och år. Är ni två som bor i fastigheten gäller det alltså upp till 100 000 kr totalt för er tillsammans per år.

Såhär undviker du mögel i källaren

Vissa saker ökar risken för mögelbildning i källaren. Fukt är en given ingrediens och värme är en annan. Har du en varm källare som är fuktig är det väldigt sannolikt att mögel bildas, som sedan kan sprida sig till andra delar av huset och ge skadliga effekter till dem som bor i huset.

Kalla och fuktiga väggar kan också ge upphov till mögel. Det kan i många fall hjälpa att sätta ner en avfuktare i källaren för att förhindra mögelbildning i väntan på dränering i Gävleborg.


Att tänka på innan ditt markarbete 

Du vill givetvis hitta ett bra företag i Gävleborg som hjälper dig med markarbetet, men ta inte första bästa du hittar. Innan du skriver avtal med en firma är det bra att veta att de innehar F-skattesedel och att de är ett registrerat företag. Det kan även vara bra att ha tagit reda på vad andra tycker om dem, om de har rekommendationer av andra och gör ett bra jobb. En annan sak som är bra att komma överens om innan papper skrivs är pris och återställning av tomten efteråt. Även vilka delar av husdräneringen som görs, hur den görs och att det görs på rätt sätt. Viktigt är att det även framgår vilka garantier som ingår. Påbörja ingenting innan allt är överenskommet och nedskrivet.


Klicka här för en Kostnadfri förfrågan 

Få kostnadsfri fuktkontroll av din källare

Vi på Gårdsmark erbjuder alltid kostnadsfri fuktkontroll, följt av offert direkt på plats. Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så kommer en av våra skickliga yrkesmän att kontakta dig.