Varför borde man dränera ett hus som är över 30år?

Om du har upptäckt fukt i din källare eller om det var minst 30 år sedan dränering gjordes för fastigheten kan du kontakta oss för att erhålla en kostnadsfri fuktmätning av din fastighet. Efter genomförd fuktkontroll lämnar vi ett protokoll med förslag på åtgärder.

Efter cirka 30 år finns det en risk att fastighetens dränering inte längre är lika effektiv som den borde vara, vilket leder till att fukt tränger in genom husets grund. Fukt inne i bostaden kan utveckla mögel som kan vara hälsovådligt för de som bor i fastigheten. På sikt kan också fukt leda till betydande, akuta skador som i sin tur kräver omfattande renoveringar, vilket kan bli en dyr historia. Normalt brukar en dränering i Gävle hålla i cirka 25 till 30 år men kan förstås vara effektiv både kortare och längre tid beroende på dräneringens utförande. För att vara på den säkra sidan bör man göra en fuktmätning för att kontrollera att dräneringen fungerar. Du är välkommen att kontakta oss för att boka en kostnadsfri fuktmätning av din fastighet.

 

När behöver man dränera om sin fastighet?

När man upptäcker att det har kommit in fukt i fastighetens källare behöver man dränera om fastighetens grund. Det kan man bland annat se genom att färgen flagnar på väggarna, att väggarna har svarta fläckar eller att det luktar unket i källaren. Det kan finnas fukt fast man inte själv kan se eller känna detta. Då behöver man anlita ett markföretag som kommer ut till fastigheten och genomför en fuktmätning. En bra riktlinje är att en fastighet behöver dräneras om efter cirka 30 år. Då bör man göra en fuktkontroll oavsett om det uppstått fuktskador eller inte. Om en fukttekniker upptäcker fukt är det bra om man utför en dränering innan de uppstår akuta fuktskador. Då slipper man allt extraarbete som fuktskador kan innebära och kostnaden för dessa.

 

Hur genomför man en kontroll av husets dränering?

Om man inte kan se tecken eller känna lukt av fukt i källaren behöver man utföra en fuktmätning i källaren. Fuktmätning utförs av företag som utför markarbeten i Gävle. Vid en fuktkontroll kommer en fukttekniker ut till fastigheten och mäter luftfuktigheten i luften i en källare, en vind eller en krypgrund. Det kan också behöva utföras en fuktkontroll av materialet i en vägg. Dessutom gör fuktteknikern en visuell kontroll av källare och vind. Om luftfuktigheten i inomhusluften i en källare överstiger 75 % och luftfuktigheten i en vägg överstiger 17 % har man fått fukt i fastigheten och då behöver man dränera om fastigheten. I vissa fall kan det krävas att man gräver en grop vid husgrunden för att visuellt inspektera husets dränering.

 

För att genomföra en kostnadsfri fuktmätning kan du använda formuläret på vår hemsida för att boka ett hembesök där en av våra fukttekniker kommer ut till din fastighet och gör en fuktmätning. Efter att vi har genomfört en fuktkontroll kommer du att få ett protokoll över eventuella fuktskador och förslag på åtgärder.

 

Att dränera om sin fastighet

När man ska dränera om sin fastighet kan man begära in en offert från ett markföretag. Gårdsmark är ett markföretag som utför dränering i Gävle och som erbjuder kostnadsfritt hembesök för att utföra både fuktkontroll och samtidigt lämna förslag på åtgärder. När du ska utföra dränering i Gävle kan vi lämna en offert med ett fast, konkurrenskraftigt pris för dräneringsarbetet. Våra markarbetare är experter på dränering vilket innebär att du kan vara säker på att arbetet blir ordentligt och korrekt utfört. Samtidigt lämnar vi förstås garantier på våra utförda arbeten så att du kan vara trygg med vårt arbete även efter att vi är klara.

 

Du är välkommen att kontakta oss genom vårt formulär på hemsidan för att få mer information om våra tjänster. Vi kan erbjuda dig ett kostnadsfritt hembesök där vi utför en fuktmätning och lämnar ett protokoll med förslag på åtgärder, utan några förpliktelser. 

Få kostnadsfri fuktkontroll av din källare

Vi på Gårdsmark erbjuder alltid kostnadsfri fuktkontroll, följt av offert direkt på plats. Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så kommer en av våra skickliga yrkesmän att kontakta dig.