Vilken årstid är bäst för dränering?

Fuktskador som uppstår genom att fukt tränger in genom husgrunden kan snabbt leda till kostsamma skador om man inte åtgärdar detta. Vi är ett företag som utför husdränering i Gävle och som kan erbjuda dig konkurrenskraftiga priser för din dränering i Gävle, året runt.

Det är viktigt att man dränerar om fastigheten då man upptäcker att det kommer in fukt i källaren. Om man väntar för länge kommer fukten utveckla mögel som kan vara farligt att inandas för de som bor i fastigheten. Fuktskadorna blir med tiden akuta vilket kan leda till behov av omfattande renoveringar som kommer att kosta en hel del att åtgärda. Därför bör man alltid snabbt åtgärda fukten i en källare genom att dränera om huset.

 

En dränering i Gävle kan generellt utföras under hela året, även då det är minusgrader ute. Det finns flera fördelar med att utföra en dränering då det är tjäle i marken som bland annat att fastighetens tomt tar mindre skada.

 

När ska en dränering utföras

En dränering i Gävle bör utföras då man upptäcker att fukt tränger in genom husgrunden. Ofta kan man enkelt se detta genom att färgen flagnar, att det uppstår svarta fläckar på väggarna eller att det luktar unket. Normalt brukar den gamla dräneringen fungera effektivt i mellan 25-30 år. Dock kan man inte enbart utgå från dräneringens ålder då vissa fastigheter har bättre förutsättningar för att behålla en bra dränering en lång tid. I vissa fall kanske fastighetens dränering är ineffektiv redan efter 10-15 år, beroende på underlaget och/eller väder. Om man misstänker att man har fukt i en källare men inte kan se klara tecken på detta eller om fastighetens gamla dränering är 30 år eller äldre, bör man alltid utföra en fuktmätning.

 

Fuktmätning

När man vill kontrollera om det finns fukt i källaren eller på vinden kan man anlita en fukttekniker som gör en fuktmätning i huset. En fukttekniker mäter luftfuktigheten i dels luften och dels i väggmaterialet. Om luftfuktigheten i luften överstiger 75 % eller luftfuktigheten i väggens material överstiger 17 % bör man göra en dränering av huset. Efter att fuktteknikern är klar med fuktmätningen kommer denne att skriva ett protokoll och även lämna förslag på vilka åtgärder som behöver vidtas för att få bort fukten. Du är välkommen att kontakta oss på Gårdsmark som utför husdränering i Gävle för mer information. Du kan använda formuläret på vår hemsida för att boka en kostnadsfri fuktmätning i din fastighet.


Hur går en dränering till

När man dränerar om ett hus behöver man gräva upp längs med husets sidor för att frilägga grunden och för att lägga nya dräneringsrör. Ibland går det att gräva upp flera sidor på en gång vilket underlättar arbetet. I andra fall behöver man gräva upp en sida i taget och sedan återställa denna sida innan man fortsätter med nästa sida. I samband med dräneringen så lägger man nya dräneringsrör och nytt markmaterial som består av både grus och dukar. Detta ska bidra till en effektiv dränering samtidigt som dukarna skyddar mot att dräneringen slammar igen. Det är också vanligt att man väljer att isolera grunden samtidigt för att få ett bättre inomhusklimat.

 

Man bör sedan vänta några månader så att fukten i källaren försvunnit helt innan man eventuellt sätter igång med att renovera källaren och sätta färg på väggarna.

 

Bästa årstiden för att dränera om huset

Även om det går att utföra en dränering i Gävle året om bör man ändå vänta tills det är kallt ute och tjäle i marken. Det gör att de maskiner som används inte förstör tomten speciellt mycket samtidigt som tomten inte får skador av de jordmassor som man gräver upp och därmed blir lättare att återställa. Eftersom husets värme värmer upp marken utanför husgrunden så går det att gräva även då det är 10 minusgrader ute.

 

Boka kostnadsfri fuktmätning

Gårdsmark utför dränering i Gävle under hela året. Du kan boka ett kostnadsfritt hembesök där vi kan utföra en fuktmätning i din fastighet. Du är också välkommen att kontakta oss för mer information om våra tjänster och om hur vi kan hjälpa dig med dränering i Gävle. Gårdsmark är ett företag som utför markarbeten i Gävle och som genom åren fått goda recensioner från sina kunder. Att anlita oss gör att du kan vara trygg med att arbetet utförs på rätt sätt samtidigt som vi också lämnar garantier på vårt arbete.

Få kostnadsfri fuktkontroll av din källare

Vi på Gårdsmark erbjuder alltid kostnadsfri fuktkontroll, följt av offert direkt på plats. Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så kommer en av våra skickliga yrkesmän att kontakta dig.