Husdränering i Gävle

Att bo i hus är fantastiskt och väldigt trevligt, men det kräver också en hel del arbete. Något som de allra flesta husägare kommer behöva bli varse om är att grunden till huset behöver dräneras. Det finns många olika sätt att dränera. Det kan t.ex. handla om en stenkista, platonmatta, vattenledningar och rännsten. Orsaken till varför man dränerar är just för att undvika fuktskador på huset. När smältvatten och regnvatten ledar sig in kan detta ligga kvar i lerjorden under bostaden väldigt länge, vilket i sin tur bidrar till skador. Vilken typ av dränering som just du behöver beror på hur marken omkring dit hus ser ut.


Målet med att dränera är således att försöka leda bort vattensamlingar från ditt hus och till en annan plats där vatten och fukt inte påverkar lika mycket.


Så vet du när du behöver en husdränering 

Har man bott i hus hela sitt liv vet man troligtvis med sig vilka varningsflaggor man ska titta efter som indikerar på att det är dags att dränera. Som ny husägare kan det dock vara svårare. Om du märker av att målarfärgen har släppt från innerväggar så kan detta vara ett tecken på att det är dags. Detsamma gäller om du känner en lukt av fukt eller om det helt enkelt känns fuktigt i källaren under kvällar och morgnar. En bra utgångspunkt, om inga varningsflaggor syns till, är att sträva efter att dränera minst var 20 år och naturligtvis oftare om det behövs.


Vad kostar en husdränering i Gävle?

Hur mycket en dränering i Gävle kommer att kosta är väldigt svårt att säga. Här är det viktigt att man räknar in två olika typer av kostnader. Först finns det en kostnad för materialet som man behöver köpa in och därefter en kostnad för själva arbetet. För den som har kunskap och erfarenhet finns det möjlighet att utföra arbetet själv, men räkna då även med en kostnad för att hyra maskiner som kan komma att behövas. Majoriteten av alla husägare väljer dock att anlita ett professionellt företag. 


Kan man använda ROT-avdraget vid husdränering?

Det är inte ovanligt att många ställer sig frågandes till om man får använda ROT-avdraget i samband med dränering. Det enkla svaret på den frågan är ja. Det går absolut bra att använda ROT-avdraget och på så sätt reducera kostnaden när du anlitar ett dräneringsföretag. Det finns dock många andra typer av tomt- och markarbeten där ROT-avdraget inte är möjligt att nyttja. 


Anlita dräneringsföretag - tänk på detta innan!

Att anlita ett företag för husdränering i Gävleborg är inte speciellt svårt. Det finns mängder med riktigt bra och professionella firmor att använda sig av. Du bör se till att du har en klar bild över hur du vill att tomten ska se ut när arbetet är klart och vilket material som du vill använda dig av. På så sätt är det lättare för dräneringsföretaget att skapa en korrekt offert. Innan du väljer bör du även säkerställa att företaget i fråga erbjuder garanti för arbetet samt har försäkring.

Få kostnadsfri fuktkontroll av din källare

Vi på Gårdsmark erbjuder alltid kostnadsfri fuktkontroll, följt av offert direkt på plats. Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så kommer en av våra skickliga yrkesmän att kontakta dig.